Dzień Edukacji Narodowej…

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, uhonorowała 107 nauczycieli.W gronie nagrodzonych znaleźli się nauczyciele tarnowskich placówek oświatowych: szkół podstawowych, liceów, zespołów szkół, przedszkoli, Pałacu Młodzieży, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej i Bursy Międzyszkolnej. Łącznie na ten cel z budżetu miasta przeznaczono 320 tyś. złotych.

W gronie nagrodzonych znaleźli się wyróżniający się w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele tarnowskich placówek oświatowych: szkół podstawowych, liceów, zespołów szkół, przedszkoli, Pałacu Młodzieży, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej i Bursy Międzyszkolnej.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie.

« 2 z 2 »

 

Post Author: kadr