Seniorzy świętowali drugie urodziny Ośrodka Wsparcia – klubu samopomocy „Wiosna Życia”….

Z okazji 2. rocznicy działalności ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – klub samopomocy „Wiosna Życia”, prowadzonego przez Fundację Partnerstwo Dla Przyszłości w Tarnowie, zorganizowano uroczyste, okolicznościowe spotkanie. Zadbano, by ten wieczór odbył się w miejscu i atmosferze przyjaznej seniorom. Warto nadmienić, iż pomimo „młodego wieku” Klub Seniora „Wiosna Życia”, należy do bardzo aktywnych i systematycznie działających środowisk senioralnych. Cechuje go ciekawy, różnorodny program, którego twórcami i w dużej mierze animatorami są sami seniorzy i współpracująca z nimi młodzież. Nad całością czuwa niestrudzona Prezes Zarządu Fundacji Małgorzata Karaś wraz ze swoim zespołem.
W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów Lidia Jaźwińska, Zastęstępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Tarnowa Irena Stelmaszczuk – Nyczaj oraz opiekun TRS z ramienia UM – Katarzyna Mielak.

Post Author: kadr