Otwarcie siedziby Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie…

Tarnów 26 maja 2017. Otwarcie siedziby Komitetu opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, z udziałem Prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli. Boże Błogosławieństwo przekazał ks. Tadeusz Bukowski.

L.b,6.22-27 Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb…

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „powiedz Aronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiedzcie im: Nich Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem”  Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił” OTO SŁOWO BOŻE…

Mały jeden pokój, ale jak powiadają członkowie Komitetu – wystarcza by realizować zamierzone cele dotyczące ochrony zabytków kultury żydowskiej.

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej  w Tarnowie istnieje od 1988 r. Jest stowarzyszeniem afiliowanym przy Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

Komitet nie zatrudnia pracowników, a wszelkie formy aktywności opiera na działaniach wolontariuszy. Aktualnie regularny wolontariat w Komitecie pełni prezes i jedna dodatkowa osoba. Na potrzeby konkretnych działań, np. organizacji  Dni Pamięci Żydów Galicyjskich Galicjaner Sztel, porządkowania cmentarza i innych prac – w działalność Komitetu włączają się także inni zainteresowani.

Obszary działań

– Nauka, kultura, ekologia
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Ochrona zabytków, dziedzictwo.
– Tożsamość, tradycja narodowa
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
W informacji wykorzystano materiały ze strony:http://muzeum.tarnow.pl/kirkut/o-nas/
« 1 z 2 »

Post Author: kadr